UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN

 

Välkommen till ansökningssystemet!

Logga in för att skapa en ansökan eller för att redovisa tidigare beviljade stipendier.

Ansökningsomgången 2018 har stängts. Nästa ansökningsomgång öppnas i månadsskiftet augusti-september 2019.

För att göra en ansökan måste du registrera dig.


Inloggning, om du redan har registrerat dig

 


Systemet stöder de följande webbläsare:: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE10+